About Us

Carta Alianței Mondiale a Tinerilor
(World Youth Alliance)


World Youth Alliance ( Alianța Mondială a Tinerilor ) este o organizatie formată din tineri, băieți și fete din lumea întreagă.

În cooperare cu alte organisme ale Comunității Internaționale , in mod special, Organizația Națiunilor Unite și Uniunea Europeană, World Youth Alliance este angajată în construcția de societăți libere și juste, prin promovarea unei culturi  a vieții.

Această cultură afirmă demnitatea inalienabilă a ființei umane, apără dreptul la viață, susține familia și crează un cadru favorabil dezvoltării integrale, caracterizat prin solidaritate și respect reciproc.

Noi recunoaștem că demnitatea intrinsecă a persoanei este fundamentul  oricărui drept. Noi credem că demnitatea este independentă de orice condiție individuală și nicio comunitate umană nu o poate îngrădi și încălca.

Noi suntem convinși că demnitatea intrinsecă a fiecărei persoane, începută din momentul concepției până în momentul morții naturale, reprezintă fundamentul fiecăruia pentru dreptul la viață.

Noi afirmăm că unitatea de bază a societății este familia, locul unde bărbații și femeile învață să trăiască în autentică libertate și solidaritate, reprezentând cadrul în care indivizii sunt instruiți pentru a-și îndeplini obligațiile sociale. Noi credem că este datoria mediului politic atât la nivel local, național și internațional să protejeze și să susțină familia.

Noi credem că dezvoltarea autentică a societății poate avea loc numai prin promovarea unei culturi care susține dezvoltarea integrală a omului, caracterizată printr-o dezvoltare fizică, spirituală, mentală și emoțională, într-un climat bazat pe respectul  față de persoană și familie.

Invităm pe toți cei care împărtășesc aceste convingeri să vină alături de noi în pentru a le promova la toate nivelurile vieții publice.