Konferencja w Warszawie – 29 IX-01 X


Godność  Człowieka a Przyszłość Europy, Warszawa 29 IX – 1 X 2006 r.

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium pokrywające koszty uczestniczenia w konferencji.

Aby wziąć udział w konferencji należy wysłać do nas wypełniony formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony w formatach MSWORD oraz PDF


Specjalna oferta dla organizacji członkowskich


Konferencja “Godność człowieka a przyszłość Europy” przyciagnęła uwagę wielu członków Parlmentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, przedstawicieli środowisk akademickich, wybitnych reżyserów filmowych, autorów i polityków. Celem Konferencji jest uświadomienie młodym ludziom, którzy w przyszlości odegrają ważną rolę w polskim i europejskim życiu politycznym i społecznym, odpowiedzialności społecznej i nauczenie ich współpracy, która wzmocni integrację i wzbogaci dziedzictwo kulturowe, poprzez dzielenie sie doświadczeniami.

 


UCZESTNICY

Uczestnikami Konferencji będą przede wszystkim studenci z najlepszych polskich uczelni, intelektualisci, ludzie kultury i sztuki, wykładowcy akademiccy, politycy, dziennikarze i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Dzięki tak szerokiemu gronu zaproszonych uczestników będziemy mogli skupić się i zastanowić na jej głÃ³wnym temacie jakim jest godność człowieka.


W UJECIU HISTORYCZNO-POLITYCZNYM


W swietle sytuacji kulturalno-politycznej w jakiej znajduje sie obecnie Polska Konferencja będzie jedyną w swoim rodzaju szansą spojrzenia na założenia systemów totalitarnych i ich skutki widoczne we współczesnym świecie, wyciągnięcie wniosków z tych trudnych doswiadczeń i wspólną próbą znalezienia rozwiązań na przyszłość. Po raz pierwszy tak szerokie grono osób biorac udział w dyskusjach i wykładach będzie mogło skonfrontować się z tymi tak trudnymi zagadnieniami.
Myslac o przyszłości i wsółpracy między krajami powinniśmy zdawać sobie sprawę jak wielkie znaczenie dla rozwoju ma poszanowanie ludzkiej godności, wolności, prawdy oraz roli rodziny. Dla zrozumienia tych kluczowych zagadnień niezbędne jest uświadomienie sobie jak reżimy totalitarne ubieglego stulecia starały się zaprzeczać tym wartościom i jakie skutki to przyniosło.W UJECIU FILOZOFICZNYM

Język filozofii wspomaga twórcze myślenie oraz przynosi refleksje nad podstawowymi pytaniami o znaczenie godności człowieka czy wolności. Młodzi ludzie zebrani wokół filozoficznych tekstów wybitnych twórców mają szansę wzrastać intelektualnie i zrozumieć na czym opierają się przeszłe i współczesne systemy społeczne. Daje to im szansę bardziej świadomie budować teorie, które dadzą podstawy sprawiedliwym rządom w przyszłości.

INTEGRACJA


Konferencja będzie miała wielkie znaczenie w procesie integracji dzięki wymianie wspólnych doświadczeń i dialogowi między młodymi ludzmi, politykami oraz przedstawicielami świata kultury i nauki.


KULTURA


Chcemy też podkreślić jak ważne miejsce w rozwoju i życiu każdego narodu zajmuje kultura i jaką rolę odegrała w walce o godność człowieka przez naświetlenie w różny sposób wszelkich wypaczeń i zakłamań systemów totalitarnych.


Program konferencji

Aby wziąć udział w konferencji należy wysłać do nas wypełniony formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony w formatach MSWORD oraz PDF

Koszt uczestnictwa wynosi 100PLN/25 E
PATRONUJĄ NAM:
       
       

Sobotnia sesja wieczorna


PROGRAM KONFERENCJIW świetle sytuacji kulturalno-politycznej w jakiej znajduje się obecnie Polska, Konferencja będzie jedyną w swoim rodzaju szansą spojrzenia na założenia systemów totalitarnych i ich skutki widoczne we współczesnym świecie. Będzie to też szansa na wyciągnięcie wniosków z tych trudnych doświadczeń i wspólną próbą znalezienia rozwiazań na przyszłość. Po raz pierwszy tak szerokie grono osób, biorąc udział w dyskusjach i wykładach, będzie mogło skonfrontować się z tymi, jakże trudnymi, zagadnieniami. Myśląc o przyszłości i wsółpracy między krajami powinniśmy zdawać sobię sprawę jak wielkie znaczenie dla rozwoju ma poszanowanie ludzkiej godności, wolności, prawdy i jak ważna jest rola rodziny. Dla zrozumienia tych kluczowych zagadnień niezbędne jest uświadomienie sobie jak reżimy totalitarne ubiegłego stulecia starały się zaprzeczać tym wartościom i jakie skutki to przyniosło.
Piątek, 29 września 2006


I. Sesja wprowadzająca
Wyrażanie ludzkiej godności


 Czym jest godność człowieka? Ideologia komunistyczna i jej skutki we współczesnym społeczeństwie. • Kim jest człowiek?

 • Negowanie ludzkiej godności i wolności prowadzące do osłabienia świadomości społecznej w czasach reżimu komunistycznego

 • Rola sztuki, kultury i rodziny w podtrzymywaniu i potwierdzaniu wartości jaką jest ludzka godność

 • Analiza współczenych przejawów zaprzeczania ludzkiej godności i przykładów uprzedmiotowienia osoby ludzkiej

II. Sesja wieczorna
Negowanie ludzkiej godności


Rzeczywistość w czasach komunizmu. System oparty na kłamstwie. Wolność wypowiedzi, informacji i wolność mediów w czasach reżimu komunistycznego. • Sesja ta ma na celu pogłębienie wiedzy o Europie po II Wojnie Światowej oraz o głęboko zakorzenionych kłamstwach ideologii i systemu komunistycznego

 • Efekt kłamstw komunimu i tłumienia w społeczeństwie zdolności doświadczania i rozpoznawania prawdy i wypływająca z nich niezdolność do budowania porządku publicznego opartego na prawdzie i wolności

 • Zagadnienia związane z korupcją i stronniczością mediów

 • Kwestie sprawiedliwości i prawości w wymiarze politycznym

Sobota 30 września 2006


III.  Sesja poranna
Komunizm a osoba ludzka
System,  którego celem była destrukcja człowieka i jego wartości • Upokarzanie i znieważanie człowieka i negowanie godności ludzkiej  w czasach komunizmu

 • Fałszowanie historii. Znaczenie bogatego dziedzictwa kulturowego państw Europy Środkowo-Wschodniej

 • Wpływ ideologii komunimu na osobę ludzką i integralny rozwój narodów


IV. Sesja południowa
Przebudzenie do walki o godność człowieka: Solidarność


Solidarność: Przebudzenie sumień.

 • Walka człowieka o wolność i potrzeba życia w  prawdzie

 • Doświadczenia związane z działalnocią w ruchu oporu oraz siła ludzkiego ducha

 • Upadek komunizmu a siła Solidarności. Prymat kultury

Potrzeba Solidarności: z perspektywy Zachodu. • Zagadnienia związane z przyszłością Europy

 • Przebudzenie sumień w związku z nowymi próbami pogwałcenia ludzkiej godności

 • Miedzynarodowa pomoc rozwojowa – potrzeba solidarności

 • Zagadnienia związane z międzynarodowymi prawami człowieka, prawami socjalnymi i pokojem na przykładzie sytuacji politycznej Bliskiego Wschodu, Wschodniego Timoru, Kuby, Ukrainy i Białorusi

 


V.  Sesja popołudniowa
Doświadczanie godności ludzkiej
Rodzina, tożsamość i relacje międzyludzkie

Prawda i wolność: warunki niezbędne dla budowania zdrowych relacji międzyludzkich i prawidłowo funkcjonującej demokracji. • Człowiek jako istota społeczna. Potrzeba poczucia sensu, celu, ofiary i powołania dla pełnego spełnienia i zrozumienia siebie jako istoty ludzkiej

 • Personalizm w myśli współczenych polskich filozofów i Sługi Bożego Jana Pawła II

 • Rodzina jako fundament demokracji oraz jej rola w kształtowaniu przyszłej Europy

 • Potrzeba poszanowania ludzkiej godności od poczęcia do naturalnej śmierci

 VI. Sesja wieczorna
Dostrzeganie piękna, prawdy i godności ludzkiej: Rola Kultury • Rola kultury i sztuki w obronie prawdy, wolności i ludzkiej godności w czasach reżimów totalitarnych

 • Prezentacja przykładowych utworów literackich, muzycznych, filmów i dzieł sztuki, które podtrzymywały sens godności ludzkiej w czasach reżimu komunistycznego

 • Prezentacja fragmentów filmów. Humor w walce z trudną i absurdalną rzeczywistością, alegorie i wyolbrzymienia; walka z cenzur

 • Dyskusja

Koktajl na Zamku Królewskim
Niedziela, 1 października 2006


VII.     Sesja poranna
Potwierdzanie godności ludzkiej: Rola nowych państw członkowskich Unii EuropejskiejVII. Sesja południowa
Promowanie godności ludzkiej: Rola młodych i kwestia ludzkiej wolności


Promowanie godności ludzkiej w instytucjach międzynarodowych. • Wolność i odpowiedzialność: właściwe rozumienie godności ludzkiej jako antidotum na ideologie oraz  jako klucz do budowy przyszłej Europy

 • Niebezpieczeństwo sprowadzenia osoby ludzkiej do roli przedmiotu. Rola kultury, mediów, polityków i szkolnictwa

 •  Kultura życia: w kierunku wolnego i prawego społeczeństwa

 •  Dyskusja

 •  Podsumowanie i zakończenie konferencji

Zaproszeni prelegenci


 

Wprowadzenie     
Komisarz Europejski Jan Figel
Anna Halpine
IWanda Półtawska
Zbigniew Zaleski
II
Władysław Bartoszewski
Kazimierz Michał Ujazdowski
Antoni Dudek

III 
Wojciech Roszkowski
IV 
Bogusław Sonik
Anna Halpine
VCzesław Porębski
ks. Jerzy Bajda
VI Bernard Margueritte
Łukasz Kossowski
Łukasz Jasina
VII 
Martin Cajthaml
Rafał Trzaskowski
VIIIMikołaj Budzanowski
Tomasz Terlikowski
         


   
   

Back