WYA Croatia

 

Svjetski savez mladih Hrvatska je zajednica prijatelja koji se u vlastitom životu trude živjeti iskustvo ljudskog dostojanstva te to iskustvo donijeti društvu kroz aktivnu zauzetost za dobro druge osobe. SSMH želi stvoriti poticajno okruženje za cjeloviti razvoj ljudske osobe i stvarati sadržaje koji će omogućiti formaciju mladih u intelektualnom, psihološkom, društvenom i duhovnom aspektu te ih osposobiti za preuzimanje odgovornosti za dobro zajednice i izgradnju civilizacije u skladu s temeljnim ljudskim vrijednostima. Od 2012. godine djelujemo u tri grada: Osijeku, Splitu i Zagrebu te brojimo više od 150 članova i 10 zaposlenih osoba. U svom djelovanju pokušavamo donijeti „kvalitetu više“ u odnosu na ostale prisutne aktere pridržavajući se sljedećih načela:

 1. PROAKTIVNOST
 2. STRUČNOST/KVALITETA/PROFESIONANOST
 3. INOVATIVNOST
 4. AFIRMATIVNOST
 5. OTVORENOST DIJALOGU
 6. OTVORENOST SVIMA
 7. KORIŠTENJE ODGOVARAJUĆEG JEZIKA
 8. AUTONOMIJA
 9. OSOBNI PRISTUP
 10. SOLIDARNOST
 11. SUPSIDIJARNOST
 12. MLADENAČKI PRISTUP
 13.  ZLATNI PRINCIP: AUTENTIČNOST

 

STRUKTURA UDRUGE  VODSTVO  TIMOVI  ZAPOSLENI  DOKUMENTI

 

Strukturu udruge čine sljedeća tijela:

 • Izvršni odbor (predsjednik, potpredsjednik, tajnik i voditelji timova)
 • Skupština (svi aktivni članovi udruge) i
 • Timovi

Vodstvo

 • Predsjednica – Ivana Grahovac
 • Potpredsjednik – Fran Zvonimir Zgombić
 • Tajnik – Luka Poslon

Timovi

Funkcijski timovi:

 1.    Tim za ljudske potencijale

Tim je zadužen za praćenje članova udruge, njihovu aklimatizaciju u udruzi, prepoznavanje njihovih potencijala i usmjeravanje u timove u udruzi koji bi im odgovarali te u suradnji s edukacijskim timom, nuđenje formacijskih programa za njihov razvoj.

 1.    Medijski tim

Tim je zadužen za promociju udruge i projekata, odnose s javnošću te edukaciju ostalih članova udruge u medijskom nastupu. Članovi tima bave se administracijom profila na socijalnim mrežama, brigom o vizualnom identitetu Udruge, osmišljavanje video promotivnih materijala i slično.

 1.    Financijsko-projektni tim

Tim je zadužen za fundraising strategiju i provedbu, praćenje natječaja i pisanje projekata, odnose s računovodstvom i sve ostale operativne poslove vezane uz financije. Tim redovito prati sve natječaje od interesa Udruge te, u suradnji s drugim timovima, osmišljava i sastavlja projekte te priprema natječajnu dokumentaciju.

Projektni timovi:

 1.    Kulturni tim

Kulturni tim zadužen je za provedbu i osmišljavanje kulturnih sadržaja, kako za članove, tako i za ostale mlade. Tim organizira projekt “Prirok”,  provodi književni projekt „Lanterna“ i organizira posjete izložbama i drugim kulturnim sadržajima i sl.

 1.   Pravno-Zagovarački tim

Tim proučava pravnu i stručnu materiju u pitanjima kojima se udruga bavi te organizira zagovaračke aktivnosti i osmišljava zagovaračku strategiju. Potiče se konkretna implementacija osmišljene strategije.

 1.    Edukacijski tim

Edukacijski tim  se  brine o redovitom održavanju službenog edukacijskog programa Udruge – Mladi za dostojanstvo i ljudska prava, te osmišljava i interne edukacije za članove Udruge koji su uspješno položili edukaciju. Također, tim će osmišljavati ostale edukacijske sadržaje za udrugu, kao i sadržaje za ostale mlade.

 1.    Bioetički tim

Bioetički tim umjeren je istraživanju i proučavanju materije u bioetičkim pitanjima kojima se udruga bavi. Tim ima edukacijsku, zagovaračku, istraživačku i orijentacijsku ulogu u udruzi.

 1. HDC tim

HDC tim usmjeren je na provođenje i promociju Kurikula za ljudsko dostojanstvo (eng. Human Dignity Curriculum, HDC). Tim organizira i provodi lekcije programa u razredima osnovnih škola na području Zagreba i Osijeka.  

Zaposleni

 • Voditelj programskih aktivnosti – Luka Poslon
 • Voditeljica zagovaranja – Dijana Kovačević
 • Voditeljica financija – Iva Soldo
 • Regionalni voditelj aktivnosti prikupljanja financijskih sredstava – Ana Barišić
 • Koordinatorica projekta “Talenti su moj temeljni kapital” u Osijeku – Kristina Kasumović
 • Voditeljica projekta “Zajedno do doma” – Ana Šebečić
 • Lokalna koordinatorica projekta “Zajedno do doma” u Osijeku – Josipa Mikić
 • Voditeljica projekta “mimladi.hr – novo lice naslovnice” – Katarina Kljajić
 • Voditelj projekta “Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora” – Ivan Majstorić
 • Projektna asistentica na projektu “Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora” – Katarina Plancutić

Dokumenti

 • Statut udruge pročitaj ovdje.
 • Financijski izvještaj SSMH za 2020. godinu pročitaj ovdje.
 • Izvješće o radu SSMH u 2020. godini pročitaj ovdje.
 • Operativni plan SSMH za 2021. godinu pročitaj ovdje.
 • Financijski plan SSMH za 2021. godinu pročitaj ovdje.

 

 

MIMLADI.HR

Portal mimladi.hr nastao je u 2017.,  a njegov sadržaj stvaraju mladi umjetnici, znanstvenici, budući poduzetnici i javni djelatnici. Konkretne teme, sistematski podijeljene u rubrike na portalu su: Prilike za mlade, Projekti mladih, Kultura, Praktična filozofija, Aktivni građanin, Poduzetništvo, Europska perspektiva i druge, koje su u pripremi.

Cilj portala je uspostava alata mladih za javno komuniciranje vrijednosti i prilika, koji je viđen i relevantan, izvor pozitivnih i kvalitetnih vijesti te važnih poruka. To je prostor gdje mladi komuniciraju ono što im je uistinu važno.

 

AKTIVNI GRAĐANI RESOCIJALIZIRAJU ISKLJUČENE

Projekt provodi SSMH u suradnji s Pravnim fakultetom i s Centrom za socijalnu skrb Zagreb. Projekt uključuje osmišljavanje i provođenje istraživanja o potrebama socijalno isključenih skupina, osmišljavanje i razvoj potpornih aktivnosti za provođenje socijalnih usluga, izradu zagovaračkog dokumenta te provedbu programa društveno korisnog učenja (DKU).

Cilj projekta je steći znanja vezana uz teme građanskog odgoja i obrazovanja, aktivnog građanstva, angažmana za opće dobro, zaštite ljudskih prava i razvoja socijalnih usluga. Volonteri i studenti dobit će alate za konkretno rješavanje problema vezanih za isključene populacije iz društva, čime će dobiti iskustvo rada u organizaciji civilnog društva.

 

SURADNJOM PROTIV APATIJE – SUPROTIVA

Projekt SUPROTIVA obuhvaća provedbu istraživanja o potrebama mladih, edukaciju mladih na području cijele RH o njihovim pravima i načinima ostvarivanja istih te provođenje konferencija, tribina i okruglih stolova kojima se mlade potiče na aktivno sudjelovanje u društvenom životu u njihovim lokalnim zajednicama. Projekt je nastao kao odgovor na rapidno iseljavanje mladih iz RH.

Osim toga projektom su obuhvaćene i aktivnosti kojima se želi potaknuti sudjelovanje mladih u rješavanju problema s kojima se susreću kako bi se počelo rješavati demografske probleme s kojima se Hrvatska suočava.

Cilj projekta je da mladi edukacijom, međusobnom suradnjom i susretima s donositeljima odluka u obliku sastanaka, konzultacija, tribina, okruglih stolova, rasprava i javnog djelovanja stvore društvenu klimu i prostor u kojem će biti motivirani i ohrabreni donijeti konkretne zaključke i prijedloge politika i mjera koje ih se tiču, ako je će donositelji odluka uvažiti i zajedno s mladima u obličiti i implementirati kroz nadležna tijela i institucije.

 

LJETNA ŠKOLA BIOETIKE I LJUDSKIH PRAVA

Petodnevni edukacijski program koji se 2018. godine prvi puta uspješno održao u Šibeniku, a okupio je 35 mladih u dobi 18-30 godina, pretežito iz Zagreba. Edukacija se bavi aktualnim temama iz područja bioetike i ljudskih prava, a svakoj temi koja se obrađuje pristupa se s filozofskog, medicinskog i pravnog aspekta. Cilj programa jest razviti kritičko razmišljanje kod mladih sudionika te podići svijest o ispreplitanju različitih znanstvenih grana koje suvremene rasprave zahtijevaju. Analizama medicinskih istraživanja, pravnih presuda i filozofskih načela mladi će steći široko znanje o navedenim temama, a na radionicama komuniciranja i debatiranja će razviti vještine zagovaranja.

 

MLADI ZA 54+

Projekt čiji je cilj približiti kulturne sadržaje osobama starijima od 54 godine kako bi se poboljšale njihove socijalne i kognitivne sposobnosti. Projekt je usmjeren na socijalno ugrožene osobe. Kroz interdisciplinarne radionice, posjete kulturnim institucijama te istraživanje o potrebama osoba starije životne dobi želi se istaknuti važnost ljudskog dostojanstva starijih osoba. Tome se na poseban način daje pažnja kroz rad mladih sa osobama starije životne dobi.

 

#dostoJAnstvom_PROTIV_NASILJA

Preventivni edukacijski program za osnovnoškolce čiji je cilj prevencija vršnjačkog nasilja i izgradnja komunikacijskih, socijalnih i emocionalnih vještina kod djece. Projekt je za provedbu dobio financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

KOMPAS – USMJERI BUDUĆNOST U SVOJOJ ZAJEDNICI

Projekt Kompas pokrenut je s ciljem podizanja svijesti o mjerama, pravima i poticajima za samozapošljavanje i zapošljavanje mladih, kao i osnaživanja mladih za zagovaranje poboljšanja uvjeta i procesa zapošljavanja u njihovim lokalnim zajednicama te oblikovanje prijedloga smjernica za novu Strategiju o samozapošljavanju i zapošljavanju mladih.
 
Kroz aktivnosti projekta – online istraživanje, konferencije, panel diskusije, radionice i ostale edukacije – projektom se želi potaknuti i osposobiti mlade iz cijele Hrvatske, napose one iz 7 županija uključenih u projekt, da preuzmu odgovornost za svoju budućnost i utječu na promjene potrebne za poboljšanje statusa mladih u Hrvatskoj.

 

MLADI ZA DOSTOJANSTVO I LJUDSKA PRAVA

Picture 2. TrackA

„Mladi za dostojanstvo i ljudska prava“ (eng. „TrackA“) je naziv edukacijskog programa koji Svjetski savez mladih provodi u Zagrebu, Osijeku i Splitu.  Kroz čitanje tekstova autora poput Mahatme Gandhija, C.S. Lewisa, Nelsona Mandele, Karola Wojtyle, Viktora Frankla, Dalai Lame, Jacquesa Maritaina, Vaclava Havela i drugih, sudionici dobivaju mogućnost boljeg razumijevanja čovjeka i njegovog dostojanstva, temeljit i opsežan uvid u svijet ljudskih prava, savladavanje elementarnog vokabulara koji se koristi u UN-u, a po završetku imaju i priliku za stažiranje u uredima WYA u New Yorku ili Bruxellesu, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim konferencijama itd.

Sudionici čitaju jedno po jedno poglavlje, šalju kratki esej mentorima i diskutiraju tekstove u grupama. Dinamika čitanja i slanja eseja dogovara se između mentora i polaznika u skladu s obvezama i mogućnostima polaznika, a uz diskusije sudionici imaju priliku pohađati i trening radionice i konferencije na kojima mogu steći dodatna znanja i vještine u zagovaranju ljudskog dostojanstva. Cijela edukacija traje nekoliko mjeseci, a nakon završene edukacije, svi sudionici prolaze službenu certifikaciju te imaju priliku postati aktivni članovi Svjetskog saveza mladih Hrvatska i sudjelovati u radu udruge.

 

WYA TJEDAN

Picture 3. WYA Week

WYA Tjedan ili WYA Week, kako sad već tradicionalno nazivamo naš centralni javni događaj, prvi smo put održali u ožujku 2013. godine u sklopu projekta „Otkrij dostojanstvo, promijeni budućnost“. Namjera nam je bila predstaviti Svjetski savez mladih i njegovo djelovanje kroz problematiziranje aktualnih društvenih tema u formi okruglih stolova, predavanja i debata. Raspravljali smo o razlici između nacionalizma i domoljublja, potrebi i važnosti obitelji u suvremenom društvu, modernim ideologijama i ulozi medija u oblikovanju društveno odgovornog čovjeka.

Ohrabreni uspjehom prvog WYA Tjedna i interesom koji su mladi pokazali za navedene teme, iduće godine prijavljujemo projekt na europski program subvencioniranja „Youth in Action“ i s dobivenim sredstvima organiziramo novi Tjedan pod nazivom „Mladi probijaju granice“. U skladu s novim izazovima s kojima se susreću mladi u Hrvatskoj i Europi, organizirali smo interaktivna predavanja o tome kako se suočiti s nezaposlenošću i u novonastalim neprilikama prepoznati priliku za vlastiti rast i napredak. Jedna od misija naše organizacije je i poticanje kreativnosti mladih ljudi u stvaranju kulturnih i umjetničkih sadržaja pa smo raspisali natječaj za mlade fotografe, a najbolje fotografije izložili u galeriji NSK-a gdje smo dodjelom priznanja fotografima i koncertom mladog gudačkog kvarteta otvorili drugi WYA Week.

WYA Week uvijek ima specifičnu temu koja je polazišna točka za svaki događaj koji se odvija u sklopu tjedna. Budući da je temelj djelovanja naše udruge uvjerenje da ljudska prava počivaju na temeljnom i neotuđivom dostojanstvu svakog čovjeka, imperativ svakog našeg događaja je promišljanje o čovjeku, promociji i zaštiti njegovog dostojanstva.

 

PRIROK

Picture 4. Prirok

Prirok je projekt koji nastaje u okviru Svjetskog  saveza mladih Hrvatska kao kreativna reakcija na bogat, ali nevidljiv književni život društva i na isključenost mladih iz njega te na opći trend “rastapanja” književne kulture. Na godišnjoj bazi tvore ga konceptualno i tematski različite radionice kreativnog pisanja i čitanja osmišljenih za petnaestero sudionika od 16 do 30 godina te nekoliko otvorenih događanja (predavanja, tribine, debate…) posvećenih književnim temama koje su bliske mladima. Na taj se način mladima omogućuje izravan pristup bogatstvu književnosti, ali i osvještavanje o njenoj važnosti i nenadomjestivoj formativnoj ulozi koju ima za svakog pojedinca. Istovremeno se potiče kreativno razmišljanje, stvaranje, dijeljenje i organiziranje, a radom s profesionalnim književnicima u sklopu radionica mladi se upoznaju s našom književnom scenom, njenim dosezima i akterima.

Svjetski savez mladih Hrvatska prepoznaje potencijal mladih koji se ne razvija i lošu obostranu povezanost kulture i društva. Stoga ovim projektom osim kratkoročne ponude kulturnih sadržaja nudi preduvjete za stvaranje priroka – naraštaja mladih, kulturno osviještenih ljudi koji svojim radom u književnosti i na njoj ostvaruju pozitivnu promjenu u društvu.

 

SOCKSBATTLE

Picture 5. WDSD

Socksbattle je naziv međunarodnje kampanje koju je u suradnji s fondacijom Jerome Lejeune organizirao i provodio ured Svjetskog saveza mladih u Bruxellesu tokom ožujka 2015. Cilj kampanje bio je podignuti svijest javnosti, a posebno donositelja odluka u Europskom parlamentu, o životu osoba s Downovim sindromom i činjenici da Europska unija financijski ne potpomaže istraživanja ovog i drugih genetskih poremećaja koja bi znatno doprinijela poboljšanju kvalitete života osoba s Downovim sindromom. Različite čarape već su tradicionalno zaštitni znak Svjetskog dana Downovog sindroma, koji se održava 21. ožujka, a njihovo nošenje, kao simpatičan način da se pokaže solidarnost s različitima, naišlo je na prihvaćanje mnogih koji su se odazvali ovoj nesvakidašnjoj akciji. Kampanja se proširila na sve europske urede WYA, a poseban je uspjeh postigla u Hrvatskoj. Članovi Svjetskog saveza mladih Hrvatska angažirani na društvenim mrežama i u svojoj okolini, mobilizirali su velik broj mladih sportaša, estradnjaka i drugih poznatih osoba da svojim kreativnim uratcima doprinesu senzibiliziranju javnosti za osobe s Downovim sindromom.

 

LANTERNA

Program “Lanterena“ je osmišljen na temu ljudskog dostojanstva, kako bi mladima iz perspektive kulture bilo omogućeno shvatiti važnost kulture u prepoznavanju ljudskog dostojanstva. Sastoji se od 5 radionica kojima se povezuju tekstovi iz edukacije “Mladi za dostojanstvo i ljudska prava” s odabranim tekstovima iz hrvatske književnosti, a uključuje pripremu za radionicu kroz čitanje tekstova te sudjelovanje u raspravama radionica.

Cilj edukacije je poučiti mlade o temeljnim ljudskim vrijednostima, kao što su ljudsko dostojanstvo, sloboda, važnost međuljudskih odnosa i solidarnost te ih osvijestiti o ljepoti i važnosti hrvatskih književnih djela čime se širi kultura čitanja. Ujedno, mladi stječu vještine kritičnog mišljenja i kvalitetnog argumentiranja.

 

HUMAN RIGHTS SLAM

Program namijenjen edukaciji, promociji i zaštiti ljudskih prava. Sastoji se od predavanja i radionica na kojima sudionici projekta primjenjuju stečeno znanje na činjeničnom stanju zasnovanom na presudama Europskog suda za ljudska prava i Europskog suda pravde. Predavanja uvodnog dijela obuhvaćaju povijesno-filozofsku genezu ljudskih prava, nakon čega se obrađuju odabrana pojedinačna ljudska prava u kontekstu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Krajnji cilj projekta je da sudionici, putem edukacije i uvida u kompleksnost rješavanja slučajeva u kojima dolazi do kršenja ili povrede ljudskih prava, budu osnažen i aktivno sudjelovati u promociji i zaštiti ljudskih prava u svakodnevnom životu.

 

KURIKUL ZA LJUDSKO DOSTOJANSTVO

Kurikul za ljudsko dostojanstvo je odgojno – obrazovni program za djecu i mlade. Cilj programa je senzibilizirati učenike za svijest o ljudskom dostojanstvu i poštivanju dostojanstva druge osobe u svakodnevnom životu  – u međusobnim odnosima, ponašanjima i odlukama koje mladi svakodnevno donose. Pritom se nastoji usmjeriti pažnja na poticanje razvoja pozitivnih navika tako da se daju smjernice za praktično nadilaženje loših navika, za odgoj o izvrsnosti i zdravom donošenju odluka. Uz učenike, potiče se uključivanje roditelja u sudjelovanje u programu tako da se učenicima dodijele prikladne zadaće koje mogu rješavati uz pomoć roditelja. Program je odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja te je do sada proveden u osnovnim školama u Zagrebu i Osijeku.

 

Meeting the 2021 Viktor Frankl Awardees

“Joining WYA’s mission does not stop in signing the Charter. It is rather the beginning of a once in a lifetime journey to create long-lasting

Read More...

FEMM Keeps Growing in Croatia in 2020

During the year of 2020, the whole world struggled with the pandemic situation. The Fertility Education and Medical Management (FEMM) Croatia team

Read More...

European Arts Forum 2019, an Event to Remember

World Youth Alliance (WYA) has successfully completed the 5th edition of European Arts Forum (EAF). The theme of this edition was “Capturing Truth

Read More...

New spring of Human Dignity Curriculum in Croatia

In the spring semester of the school year 2018/2019, the Human Dignity Curriculum (HDC) programme was conducted in primary schools in Croatia. We, the

Read More...

Everything is possible, be not afraid!

Have you ever thought how wonderful it would be to create a change, a positive impact? I am sure you did. Or at least you noticed one thing that

Read More...

#WYAtravels to Sri Lanka and Nepal | Meet the Batch 1 Interns for 2018

  GLOBAL NEWSLETTER FEBRUARY 2018   WYA kicked off the start of 2018 with a WYAAP South Asia tour to Sri Lanka and Nepal headed by our WYAAP

Read More...

WYA Croatia Week and the WYA Family experience

I’ve always loved to travel, see new places, learn something new from each culture, delve into their customs. Therefore, I was beyond happy when WYA

Read More...

Youth Changing the Face of Croatia

Mladi mijenjaju lice Hrvatske    

Read More...

“Adventure Starts When Our Plans Fail”: Lessons from Tamara Bodor, WYA’s 2017 Viktor Frankl Awardee

Some weeks ago WYA Europe director gave me a call saying he has a “task” for me. This usually means he spotted a person who I should interview.

Read More...

 

Priča s osnivanjem World Youth Alliancea u Hrvatskoj počinje u rujnu 2012. kada vodstvo WYA iz Bruxellesa predstavlja organizaciju na jednoj konferenciji mladih. Skupina mladih iz Splita, Osijeka i Zagreba se oduševljava idejom i misijom WYA te ga odlučuje pokrenuti u Hrvatskoj. Okupljaju oko sebe prijatelje i poznanike koji se prepoznaju u ideji te u listopadu 2012. zajedno kreću na polaganje edukacijskog programa „TrackA“, koji je nužan preduvjet za aktivno članstvo u udruzi.

Spletom okolnosti saznaju da u svakom od spomenuta tri grada postoje WYA alumni, koji su u prošlosti na neki način bili uključeni u rad WYA i koji su certificirani u „TrackA“ programu. Oni spremno uskaču kako bi mentorirali nove buduće članove u „TrackA“-u.

Paralelno s prolaženjem kroz edukaciju, sudionici počinju organizirati i tjednu konferenciju (koja se od tada zove „WYA Tjedan“) kroz koju žele predstaviti WYA javnosti i službeno najaviti početak  rada u Hrvatskoj. U ožujku 2013. navedena se konferencija u Zagrebu i Splitu održava pod geslom „Otkrij dostojanstvo, promijeni budućnost“, u sklopu koje osnivačica WYA Anna Halpine službeno otvara  hrvatsku podružnicu. Po završetku konferencije petnaestero novopečenih aktivnih članova WYA biva certificirano u „TrackA“ programu te kreću s radom.

U travnju pokreću novi krug „TrackA“ edukacije, a u svibnju organiziraju okrugli stol „Raspad ili evolucija braka“ na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kojim su htjeli podići razinu dijaloga među svjetonazorski različitim stranama na temu (re)definicije braka. U lipnju se u Osijeku održava vikend konferencija za aktivne članove, a u listopadu 2013. Svjetski savez mladih Hrvatska (SSMH) se i službeno registrira kao civilna udruga. Ubrzo nakon toga petero članova udruge odlazi na konferenciju „Emerging Leaders“ u Bruxelles, na kojoj ostvaruju kontakte s hrvatskim europarlamentarcima.

Tada se udruzi pridružuju i novocertificirani članovi te svi zajedno kreću u organiziranje novog WYA Tjedna, koji se održava u ožujku 2014. pod geslom „Mladi probijaju granice“, a koji financijski podupire Agencija za mobilnost i programe EU. Prije toga, članica SSMH Maja Šubarić Mahmuljin osvaja prvo mjesto na Manhattan International Film Festivalu u New Yorku, sa svojim dokumentarcem „Pri našem delu“. Uz to, članica udruge Maja Pažin sudjeluje u zasjedanju Komisije o statusu žena pri UN-u.

Od ožujka 2014., udruga prilagođava „TrackA“ edukaciju hrvatskim prilikama i počinje provoditi program „Mladi za dostojanstvo i ljudska prava“ u Zagrebu, Osijeku i Splitu koji pobuđuje velik interes mladih i koji služi kao preduvjet za aktivno članstvo u udruzi.

 

 

Udruzi se priključuje sve više članova te se javlja potreba za definiranjem Misije i Vizije udruge, načela djelovanja i organizacijske strukture, a taj posao biva dovršen na centralnoj konferenciji udruge u kolovozu 2014. Isto kao i godinu prije, petero članova udruge sudjeluje na konferenciji „Emerging Leaders“ u Bruxellesu te ostvaruje plodne sastanke s hrvatskim europarlamentarcima. Na jesen kreće novi krug edukacije „Mladi za dostojanstvo i ljudska prava“, a nedugo nakon toga udruga započinje i s radionicama kreativnog pisanja i čitanja te književnim susretima „Prirok“. Osim toga, članovi udruge počinju aktivno raditi na razvijanju edukacijskog programa odgoja za ljudsko dostojanstvo i međuljudske odnose (HDC), koji bi se provodio u osnovnim i srednjim školama. U veljači i ožujku 2015. prvi puta provodimo kampanju “Socksbattle4DS” kojom želimo podići svijest o potrebama osoba s Downovim sindromom, a kojoj se pridružuju i mnoge poznate osobe iz Hrvatske i Europe.

Zbog sve većih tekućih potreba udruge i zbog težnje za održivošću, udruga donosi odluku da će zaposliti jednu osobu u udruzi na puno radno vrijeme, što se od 1. travnja 2015. i ostvaruje. Danas udruga broji preko 100 aktivnih članova i 7 zaposlenih osoba.

 

 

Email: croatia@wya.net

Telephone: 092 502 5176

Adresa: Vlaška 31, Zagreb (ulaz iz Branjugova 2)

Prati nas na društvenim mrežama: Facebook  |  Instagram

 

 

Svjetski savez mladih Hrvatska korisnik je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.