Coming Together with Human Dignity

EnglishCroatian

At the recently held Training for Defenders of Human Dignity, Croatia surprised us with its results. Young Croats are one of the most numerous organizations in the field of human rights and youth policy at the World Youth Alliance. Young people from Europe are pleasantly surprised and proud of all the projects that take place in Croatia and want to come, see and participate. This is a picture of the real Republic of Croatia, where we are recognized and appreciated, and others want to learn from us.

The Training was attended by young people from 7 European countries, and through discussions and workshops, we learned how to reach young people and turn ideas into action. Special attention was on human dignity and respect for every human person, regardless of gender, religion, skin colour or nationality. Although the Training supposed to be held live in Lyon, France, due to the current situation with COVID, the entire program was conducted online. At the first meeting, after a short introduction, we started working in groups, in which we were also working on other days, using the problem-solving technique presented to us by the lecturers in order to come to concrete solutions for various problems. Furthermore, through working in groups and socializing with other participants, we had the opportunity to listen to different experiences about working with young people, presented by Youth Associations from different countries. The honesty of these young people who participated, about their personal life experiences, as they were abused when they were younger, especially encouraged us to find a better way to communicate with young people and include them in society. During all the meetings, even though they were online via applications, one truly felt the unity, as much as support and praise for all who work on projects that make the world a better place for all of us.

Participating in a project like this, meeting young and ambitious people from other countries, and learning something about various topics is priceless. Although the lectures lasted only 5 days, I believe that the friendships from the project will remain forever. Despite the situation with Corona, the World Youth Alliance Europe, as well as our World Youth Alliance Croatia still have various programs and projects that you can apply to and get an unforgettable and useful experience. You can find out more about all the programs on the websites. At the very end, I would like to thank the organizers, the World Youth Alliance France, for a perfectly executed project, and I am inviting the rest of you, who are reading, to join one of the following projects.

See you at the next project!

Na nedavno održanom Treningu za branitelje ljudskog dostojanstva svojim rezultatima je iznenadila upravo Lijepa naša. Naime, mladi Hrvati su na području ljudskih prava te politike mladih jedna od najbrojnijih organizacija pri Svjetskom savezu mladih. Mladi iz Europe su ugodno iznenađeni kao i ponosni na sve projekte koji se odvijaju u Hrvatskoj te žele doći, vidjeti i sudjelovati. Ovo je slika prave Republike Hrvatske, gdje smo prepoznati i cijenjeni te drugi žele učiti od nas.  

Na spomenutom Treningu sudjelovali su mladi iz 7 država Europe, a kroz rasprave i radionice naučili smo kako doprijeti do mladih te ideje pretvoriti u djela. Poseban osvrt je bio na ljudsko dostojanstvo te poštivanje svake ljudske osobe bez obzira na spol, religiju, boju kože ili nacionalnost. Iako je Trening trebao biti održan uživo u Lyonu u Francuskoj, zbog trenutne situacije s COVID-om, cjelokupni je program izveden online. Već na prvom susretu nakon kratkog uvoda smo prionuli na rad u grupama te smo prvi kao i ostale dane, pomoću tehnika za rješavanje problema koje su nam predavači predstavili, dolazili do konkretnih rješenja za različite probleme. Osim rada u grupama te socijalizacije sa ostalim sudionicima, imali smo priliku i slušati različita iskustva u radu sa mladima te projekte koje provode Savezi Mladih iz različitih država. Otvorenost mladih koji su sudjelovali, o njihovim osobnim životnim iskustvima kako su bili zlostavljani kada su bili mlađi, posebno nas je potaknula da nađemo bolji način komunikacije sa mladima i uključimo ih u društvo, da aktivno sudjeluju, posebice kada je riječ o pitanju koje se odnosi na njih. Na svim susretima, iako su bili online preko aplikacije, uistinu se osjetilo jedno jedinstvo te podrška i pohvala svima koji rade na projektima te tako čine svijet boljim mjestom za sve nas.

Sudjelovati na jednom ovakvom projektu, upoznati mlade i ambiciozne ljude iz drugih zemalja, te naučiti ponešto o raznim temama, neprocjenjivo je. Iako su predavanja trajala samo 5 dana, vjerujem da će prijateljstva sa projekta ostati zauvijek. Unatoč situaciji sa Koronom, Svjetski savez mladih Europa, kao i naš Svjetski savez mladih Hrvatska i dalje imaju razne programe i projekte na koje se možete javiti te dobiti jedno nezaboravno i korisno iskustvo. O svim programima možete više saznati na internetskim stranicama. Na samom kraju bih se zahvalila organizatorima, Svjetskom savezu mladih Francuska, na izvrsno izvedenom projektu, a vas ostale koji čitate pozivam da se priključite na jedan od slijedećih projekata.

Do slijedećeg projekta!

Published: May 17, 2021
Written by Ana Vrkasevic