The ELC on Women’s Health and Rights exceeded my expectations

EnglishSlovak

As a participant in several Emerging Leaders Conferences, I expected a high level, an excellent experience and, above all, a lot of acquired new knowledge. But this year, the conference also exceeded my expectations. They were probably very much overwhelmed by the concerns posed by the whole current situation, as in the end the event could not take place face-to-face in Brussels, but had to be moved to the online space. However, the whole team prepared a great atmosphere and a lot of space for interesting discussions.

The theme of this year’s conference was Young for Women’s Rights and Health. Currently, a more inflected topic in various areas of discussion, whether contraception, abortion, and many others that resonate with society. But not mainly about them was the conference. Together with young people from 13 countries, as well as a team from WYA, we learned how human and women‘s rights are included in documents issued by the Council of Europe. Also how we, young people, can advocate and defend our rights and needs. Because our voice is very important. It is also important to raise awareness on human rights. This issue is particularly relevant to women and their rights to be well informed in their choices. The lecture by a member of WYA Croatia, a doctor and a very educated woman Ivana Grahovac on this topic was especially high-quality and interesting. A large part of the conference is always the sharing of experiences from the countries of the participants. This time, we were able to look at how countries are tackling health problems, also related to human rights. This was followed by an introduction to the topic of the Fertility Education and Medical Management (FEMM) project, which, in my humble opinion, should be known by every woman, I believe that will be the case in the future.

In the end, we worked together to create a document that would represent the output of this conference and could be implemented in the future in the amendment or change of laws at the European level. Because that’s exactly what this project is about. So that young people can meet, learn, share and then contribute together with their views and ideas to change our society. This annual ELC 2020 conference was therefore excellent. I’m already looking forward to the next one and I want to invite everyone to try to participate – you will definitely not regret it!

Published: January 13, 2021
Written by Ema Haršányová, an ELC participant from Slovakia

Ako účastníčka už viacerých Emerging Leaders Conference som očakávala vysokú úroveň, výborný zážitok a hlavne veľa nadobudnutých nových vedomostí. Ale tento rok konferencia predčila aj moje očakávania. Asi ich veľmi krotili obavy, ktoré prinášala celá momentálna situácia, keďže sa nakoniec udalosť nemohla konať face-to-face v Bruseli, ale musela byť presunutá do online priestoru. Celý tím však pripravil výbornú atmosféru a veľa priestoru pre zaujímavé diskusie.

Téma tohtoročnej konferencie bola Mladý za ženské práva a zdravie. V súčasnosti viac skloňovaná téma v rôznych oblastiach diskusie, či už antikoncepcie, potratovej problematiky, a mnohých iných ktoré rezonujú spoločnosťou. Ale nie hlavne o nich bola konferencia. Spoločne s mladými z 13tich krajín a tiež tímom z WYA sme sa naučili, ako sú zahrnuté ľudské a ženské práva v dokumentoch, ktoré vydáva Rada Európy. Tiež ako môžeme my mladí obhajovať svoje práva a potreby. Pretože náš hlas je veľmi dôležitý. Taktiež je dôležité robiť osvetu informovanosti ľudí o svojich právach. Táto otázka sa týka najmä žien a ich práv, toho, aby mali možnosť byť pri svojej voľbe dobre informované. Obzvlášť kvalitná a hlavne zaujímavá bola prednáška od členky WYA Chorvátsko, vyštudovanej lekárky a veľmi vzdelanej ženy Ivany Grahovac o tejto téme. Veľkou časťou konferencie je vždy aj zdieľanie skúseností z krajín účastníkov. Tentokrát sme sa mohli pozrieť na to, ako krajiny riešia problémy v zdravotníctve, tiež spojené aj s ľudskými právami. Nasledovala aj uvedenie do témy FEMM projektu, ktorý by mala podľa môjho skromného názoru poznať každá žena, verím, že tomu tak v budúcnosti bude.

Na záver sme sa snažili spoločnými silami vytvoriť dokument, ktorý by predstavoval výstup z tejto konferencie a mohol by byť v budúcnosti implementovaný do úpravy či prípade zmeny zákonov na európskej úrovni. Pretože o toto presne v tomto projekte ide. Aby sa mohli mladí ľudia spolu stretnúť, učiť sa, zdieľať a potom spoločne prispieť svojimi názormi a nápadmi k zmene našej spoločnosti. Tohto ročná konferencia ELC 2020 sa teda podarila na výbornú. Ja už sa teším na ďalšiu a chcem pozvať každého jedného aby vyskúšal zúčastniť sa, určite neoľutuje!

Publikované: 13. januára 2021

Napísala Ema Haršányová, účastnička ELC 2020 zo Slovenska