“We should talk about this in school more often!”: Impressions from HDC workshops in Osijek, Croatia

Dojmovi s provedbe Kurikula za ljudsko dostojanstvo u Osijeku

 

Members of the Human Dignity Curriculum (HDC) team from Osijek, Croatia, Katharina Stjepanović, Lana Jelinek, Manuela Dudaš, MatejaTatarević, Tajana Keleković, Jela Markušić and Katarina Furdić, had held the HDC workshops in Elementary School “Fran Krsto Frakopan” in Osijek. There were nine lectures and workshops held in total for the Human Dignity Curriculum. Workshops were held in the first term, from October until December 2017, for the 13-15 year old students.

The aim of the workshops was to raise awareness that human dignity is the basis to develop identity, formation of character, and making healthy and good decisions in the long term.

Seven workshops helped students to build their view of the responsibility they have in the world. That responsibility is based on the understanding of human dignity, of freedom, and of making responsible decisions that lead to human excellence.

The students’ reactions to workshops’ content were very positive. Some of them said they were sorry that they don’t talk about these topics and questions in schools more often. They were also fond of the more relaxed atmosphere during workshops and the ability to freely raise questions and share their opinions with other students.

After we have finished with the workshops, students tried defining human dignity by themselves. Here are what some of the definitions included:

“Human Dignity is a characteristic that adorns every human person, human dignity is something all people in the world have and cannot be taken from us.”

“Everyone has a human dignity that no one can take from him, we should strive to be excellent and respect each other.”

“Human dignity cannot be taken from anyone, together we can do a lot with will and efforts, but we ourselves bring the final decision on our feelings, thoughts and acts.”

For us as teachers, this has been a wonderful experience from which we also had an opportunity to learn a lot. From students’ feedbacks and reactions, it was clear they really liked lectures and workshops of HDC and this motivates us for our further work. Proudly and bravely we continue with our work. Looking forward to our next cycle of lectures and workshops!

Written by the members of the HDC team in Osijek

 

Članice „HDC“ tima iz Osijeka, Katharina Stjepanović, Lana Jelinek, Manuela Dudaš, Mateja Tatarević, Tajana Keleković, Jela Markušić i Katarina Furdić, provele su Kurikul za ljudsko dostojantvo u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana Osijek. Ukupno je održano devet predavanja i radionica iz programa „Kurikul za ljudsko dostojanstvo“. Radionice su održavane u prvom polugodištu, tj. od listopada do prosinca 2017. godine. Polaznici HDC radionica bili su učenici tri osma razreda (8. a, 8. b i 8. c razred).

Cilj radionica bio je razviti svijest da je ljudsko dostojanstvo podloga razvoja identiteta, formacije karaktera i dugoročnih donošenja zdravih odluka.

Program se sastojao od sedam odgojno-obrazovnih radionica koje pomažu učenicima izgraditi viđenje o tome koju oni odgovornost imaju u svijetu. Ta odgovornost bazirana je na razumijevanju ljudskog dostojanstva, povezana je s pojmom ljudske slobode i donošenjem ispravnih odluka koje nas vode ka ljudskoj izvrsnosti.

Učenici su pozitivno reagirali na sadržaje radionica. Neki su komentirali kako im je žao što u školi ne razgovaraju češće s njima o takvim temama i pitanjima. Mnogima se svidjela opuštena atmosfera tijekom sudjelovanja na radionicama te što su slobodno mogli podijeliti svoje mišljenje s drugima. Svima su se svidjeli primjeri osoba koji su svojim životom svjedočili slobodu za izvrsnost te kreativnost radionica.

Nakon provedenih radionica, učenici su pokušali sami definirati ljudsko dostojanstvo, a neke od definicija jesu:

„Ljudsko dostojanstvo je osobina koja krasi svaku osobu, ljudsko dostojanstvo imaju svi ljudi na svijetu i nitko nam ga ne može oduzeti.“ (8.a)

„Svatko ima ljudsko dostojanstvo koje mu nitko ne može oduzeti, trebamo težiti izvrsnosti i poštivati druge.“ (8.b)

„Nikome se ne može oduzeti ljudsko dostojanstvo, zajedno možemo učiniti mnogo toga uz volju i trud, ali mi sami donosimo konačnu odluku o našim osjećajima, mislima i djelovanju.“ (8.c)

 

Nama kao voditeljicama ovo je bilo krasno iskustvo iz kojega smo i mi same puno naučile. Iz njihovih povratnih komentara i reakcija vidjelo se kako su im potrebna zanimljiva predavanja i radionice iz „HDC“ programa, a nas su dodatno motivirali za budući rad. Ponosno i hrabro nastavljamo dalje i veselimo se novom ciklusu radionica.

Članice HDC tima iz Osijeka