Applications for a new Track A course in Zagreb are now open

Započele prijave za novi krug edukacije Mladi za dostojanstvo i ljudska prava (Track A) u Zagrebu

Croatia Track A Training

World Youth Alliance Croatia, a Chapter of the international organization World Youth Alliance which has over one million members worldwide, launches education and training for those who want to promote human dignity and to participate actively in advocating for basic human values ​​in society!

“Track A” is the name of the educational program which from 20.10. in Zagreb is starting its sixth cycle. Through the reading of texts by authors such as Mahatma Gandhi, C.S. Lewis, Nelson Mandela, Karol Wojtyla, Viktor Frankl, the Dalai Lama, Jacques Maritain, Vaclav Havel and others, participants will have the opportunity to better understand the human person and his dignity, get a more quality insight into the world of human rights, mastering the elementary vocabulary that is used in the UN and will also have the opportunity for an internship in New York or Brussels, participation in national and international conferences and many more.

Participants will read chapters one by one (there is 7 of them), send a short essay to mentors and discuss in groups the the texts they have read texts. Dynamics of reading and sending essays will be agreed between mentors and students in accordance with the obligations and possiblities of participants. Besides the discussions, participants will have the opportunity to attend training workshops and conferences in which they will obtain additional knowledge and skills in advocacy for human dignity. The anticipated duration of the training course is four to five months and after completion of the training, all participants will be officially certified and receive a certificate of acquired competences, which can be used when applying for a job.

All successfully certified participants will have the opportunity to become active members of WYA Croatia and participate in the work of the association.

Registration for the training lasts from 20.9. to 8.10., and all young people between 18 and 30 years of age can apply using the this form.

All applicants will be invited for a short interview with the mentors, after which they will receive information if they are enrolled in the program. It is not necessary to prepare for the interview. A key element will be the interest of students in the questions WYA is dealing with and the seriousness of the approach for the education.

The novelty this year is that the participants for the first time will have the opportunity to read texts in the Croatian language, in order to understand the content more easily. Participation in education is free and the only requirement is to sign WYA Charter so as to highlight “I agree” in the application form.

For any questions, you can contact us at croatia@wya.net or www.facebook.com/WorldYouthAllianceHrvatska

World Youth Alliance Hrvatska, podružnica međunarodne organizacije mladih koja broji preko milijun članova diljem svijeta pokreće edukaciju i trening za sve one koji žele promicati ljudsko dostojanstvo i aktivno sudjelovati u zalaganju za temeljne ljudske vrijednosti u društvu!

„Mladi za dostojanstvo i ljudska prava“ je naziv edukacijskog programa koji od 20.10. u Zagrebu kreće u svoj 6. ciklus. Kroz čitanje tekstova autora poput Mahatme Gandhija, C.S. Lewisa, Nelsona Mandele, Karola Wojtyle, Viktora Frankla, Dalai Lame, Jacquesa Maritaina, Vaclava Havela i drugih, sudionici će dobiti mogućnost boljeg razumijevanja čovjeka i njegovog dostojanstva, kvalitetan uvid u svijet ljudskih prava, savladavanje elementarnog vokabulara koji se koristi u UN-u, a imat će i priliku za stažiranje u New Yorku ili Bruxellesu, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim konferencijama itd.

Sudionici će čitati jedno po jedno poglavlje (od ukupno 7), slati kratki esej mentorima i diskutirati o pročitanim tekstovima u grupama. Dinamika čitanja i slanja eseja bit će dogovorena između mentora i polaznika u skladu s obvezama i mogućnostima polaznika, a uz diskusije sudionici će imati priliku pohađati i trening radionice i konferencije na kojima će steći dodatna znanja i vještine u zagovaranju ljudskog dostojanstva. Predviđeni tijek trajanja treninga je četiri do pet mjeseci, a nakon završenog treninga, svi sudionici će biti službeno certificirani te dobiti potvrdu o stečenim kompetencijama, koje mogu koristiti i prilikom prijave za posao.

Svi uspješno certificirani sudionici moći će postati aktivni članovi WYA Hrvatska i sudjelovati u radu udruge.

Prijave za edukaciju traju od 20.9. do 8.10., a prijaviti se mogu svi mladi između 18 i 30 godina putem sljedećeg obrasca.

Svi prijavljeni će biti pozvani na kratki intervju s mentorima edukacije, nakon kojega će dobiti informaciju jesu li upisani u edukacijski program. Za intervju se nije potrebno posebno pripremati. Ključni element će biti zainteresiranost polaznika za područja kojima se Udruga bavi i ozbiljnost pristupa edukaciji.

Novost od ove godine je što će polaznici po prvi puta čitati tekstove na hrvatskom jeziku, kako bi razumijevanje sadržaja bilo svima lakše i dostupnije. Sudjelovanje u Edukaciji je besplatno, a jedini uvjet je potpisivanje WYA Povelje na način da označite „Slažem se“ u prijavnom obrascu.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti na croatia@wya.net  ili www.facebook.com/WorldYouthAllianceHrvatska