Declaration on Youth Policy Solutions

Deklaracija o rješenjima za politike mladih

2

 

Recognizing the urgent needs of the Croatian youth, World Youth Alliance Croatia drafted the Declaration on Youth Policy Solutions. The Declaration was the result of the Freedom and Responsibility Conference: Youth’s Solutions to Today’s Problems, held in Zagreb in November 2015 and organized by WYA Croatia. The Conference enabled an encounter of young people with decision-makers, representatives of academic community and civil society and discuss about topics that young people consider important and to suggest guidelines for solutions of existing problems.

The Declaration covers six major areas where young people recognize some issues that should be solved through good policies and smart solutions. Those areas include social and economic needs, demographic issues, political activism of young people, education, culture and health. There are four or five points for each area, which aim to propose concrete and direct measures for solving the identified issues.

The Declaration was drafted by WYA Croatia’s Legal and Advocacy Team, but other teams and individuals in WYA Croatia participated in its creation, as well. The Legal and Advocacy Team concentrated on bringing all those great ideas and valuable contributions into simple, yet sharp and precise requests for the political and academic community. However, the Declaration is not considered as the sealed and entirely finished document, but rather as the starting point for building even more precise and effective policy solutions. To enable wide acceptance and support of the Declaration, WYA Croatia plans to offer it to the various experts, policy makers, NGOs and young people in order to ensure that the Declaration truly reflects the needs of the young people and the best ways to solve their issues.

We feel that young people are too often neglected by the decision makers. Sometimes young people themselves are to be blamed for that, leaving the impression that they only have superficial needs and desires. That is why WYA Croatia wants to be the voice of those young people who are interested in building better society through their own authentic development. After all, today we are the young people, but tomorrow we will be shaping the society!

We firmly believe that other WYA Chapters should use this example as a “good practice” and draft their own Documents on Youth Policy tailored to the specific needs of their local communities and sociopolitical environments.

Kao odgovor na goruće probleme mladih u Hrvatskoj, Svjetski savez mladih Hrvatska donio je Deklaraciju o rješenjima za politike mladih. Deklaracija je donesena kao rezultat konferencije Sloboda i odgovornost: Rješenja mladih za probleme današnjice, koju je SSMH organizirao u studenom 2015. godine i na kojoj su mladi imali priliku doći u izravnu komunikaciju s donositeljima odluka, predstavnicima akademske zajednice i drugim stručnjacima i s njima raspravljati o važnim temama za mlade te im predlagati smjernice za rješenja postojećih problema.

Deklaracija je podijeljena na šest tematskih područja, a svako obrađuje probleme za koje mladi smatraju da bi se trebali riješiti kroz dobre politike i pametna rješenja. Ta područja uključuju socijalne i ekonomske potrebe, demografska pitanja, političku participaciju i aktivizam mladih, obrazovanje, kulturu i zdravlje. Za svako područje navedeno je četiri ili pet točaka kao prijedlozi konkretnih i izravnih mjera koje bi riješile prepoznate probleme.

Deklaraciju je izradio Pravno-zagovarački tim udruge, ali su i drugi timovi udruge, kao i pojedinci, također sudjelovali u njenom stvaranju. Pravno-zagovarački tim je sve te odlične ideje i vrijedne doprinose pokušao pretočiti u jednostavne, ali britke i precizne zahtjeve usmjerene prema političkoj i akademskoj zajednici. Ipak, Deklaracija nije zamišljena kao potpuno dovršen, zapečaćen dokument, nego kao polazište za izgradnju još precizinijih i učinkovitijih programskih rješenja. Radi omogućavanja što šire potpore i prihvaćanja Deklaracije, SSMH ima namjeru ponuditi je raznim stručnjacima, političarima, udrugama i mladim ljudima kako bi osigurala da Deklaracija zaista odražava potrebe mladih ljudi i najbolje načine na koje se mogu riješiti njihove teškoće.

Smatramo da donositelji odluka u svojim programima prečesto zanemaruju mlade ljude. Ponekad su sami mladi ljudi krivi za to, jer ostavljaju dojam da imaju samo površne potrebe i želje. Zato Svjetski savez mladih Hrvatska želi biti glas mladih ljudi koji su zainteresirani za izgradnju boljeg društva kroz vlastiti cjeloviti razvoj, jer mi, danas mladi ljudi, sutra ćemo oblikovati društvo!

Čvrsto vjerujemo da bi i drugi ogranci Svjetskog saveza mladih ovu Deklaraciju trebali uzeti kao primjer dobre prakse i izraditi svoje vlastite dokumente o politikama za mlade, prilagođene specifičnim potrebama njihovih lokalnih zajednica i društvenopolitičkog okruženja.

WYA week doc

Read the Declaration

Written by Lucija Ćorić, President of WYA Croatia and the WYA Croatia Advocacy team.