Merry Christmas and Happy New Year!

Čestit Božić i sretna nova 2016. godina!

ssmh sretan bozic 2016 pahulje

Dear friends,

Another successful year is behind us and we want to share with you the joy of our community and work!

At the beginning of the year, fifteen new active members who have successfully completed our Track A training joined us. Soon after we carried out the initiative “Socksbattle4DS” through which we wanted to raise awareness about the needs of persons with Down syndrome. This initiative was supported by many famous people from the world of politics, sports and entertainment.

In the spring we started the first cycle of our literary project „Prirok“, after which we continued to work with all the participants to further develop their literary work. In the meantime, “Prirok“ entered in its second cycle.

In April, our secretary Tamara returned from an internship at the WYA Europe office in Brussels, after which, with your help, we managed to hire Tamara on a full-time basis. This has greatly contributed to the sustainability and operability of our organization.

Before the summer, we were joined by about 25 new active members who have been Track A certified. Today, just in Zagreb, we have over 60 active members. Besides Zagreb, WYA Croatia is also active in Osijek, in which a dozen active members are working hard on projects and activities, and we are now also reinitiating the Chapter in Split.

In Zagreb and Osijek last fall, we started a new round of Track A training. We are very happy with the large number of applicants we received; over 200 young people have applied in Zagreb and almost 40 in Osijek.

Also, in Zagreb and Osijek, this year we organized our week-long conference “WYA Week“, which was supported by the Agency for Mobility and EU programs, the City of Zagreb, the Student Center and many others. It was attended by many well-known names from the world of politics, science and civil society. This year we were pleased  with the great response from the audience, which shows that WYA Croatia is becoming increasingly recognized actors of Croatian society.

Besides all the aforementioned, our 8 active teams have been working throughout the year on the preparation of many other projects, including HDC (Human Dignity Curriculum) and FEMM (Fertility Education and Medical Management). We have continuously worked on the formation of our active members through internal training and workshops in order to, in line with our mission, “enable formation of youth in the intellectual, psychological, social and spiritual aspects, and empower them to take responsibility for the good of the community and build a civilization rooted in basic human values”.

Finally, last September, we’ve had our annual Assembly and we elected the new leadership of WYA Croatia. Our president Marin and vice president Hrvoje have completed their mandates and were replaced by our new president Lucija and vice president Ana, while Tamara and Maja were reelected for their second term as secretary and treasurer. Our vice president Ana has just returned from her internship in the WYA Europe’s office. We are happy to welcome this new Executive Committee who has already proved to be a quality and responsible group of young people capable of bearing the high-level responsibility and leading such a fast-growing organization.

If you want to help WYA Croatia to continue to grow and to promote and protect human dignity in Croatia in a new and quality way, you can make a donation to:

 

Name: Svjetski savez mladih Hrvatska
Address: Kalabarovo vrelo 2b, 10000 Zagreb 

IBAN number: HR50 2340 0091 1106 1237 2 
Name of the bank: Privredna banka Zagreb 
Address of the bank: Radnička cesta 50, 10000 Zagreb 

 

Dragi prijatelji,

još jedna uspješna godina je iza nas i želimo s vama podijeliti radost našeg zajedništva i rada!

Početkom godine pridružilo nam se petnaestak novih aktivnih članova koji su uspješno završili edukaciju Mladi za dostojanstvo i ljudska prava. Ubrzo nakon toga smo proveli i akciju „Socksbattle4DS“ kojom smo htjeli podići svijest o potrebama osoba s Down sindromom, a kojoj su se pridružile mnoge poznate osobe iz svijeta politike, sporta i estrade.

U proljeće smo započeli s prvim ciklusom našeg književnog projekta Prirok, nakon čega smo nastavili raditi sa svim sudionicima na njihovom daljnjem književnom stvaralaštvu, a Prirok je u međuvremenu ušao i u svoj drugi ciklus.

U travnju se naša tajnica Tamara vratila sa stažiranja u uredu WYA u Bruxellesu, nakon čega smo uz vašu pomoć uspjeli Tamaru zaposliti na puno radno vrijeme u udruzi, što je uvelike doprinijelo održivosti i operativnosti udruge.

Prije ljeta nam se pridružilo i oko 25 novih aktivnih članova koji su bili certificirani u edukaciji Mladi za dostojanstvo i ljudska prava te udruga sada samo u Zagrebu broji preko 60 aktivnih članova. Uz Zagreb, Svjetski savez mladih Hrvatska djeluje i Osijeku u kojem desetak aktivnih članova marljivo radi na projektima i aktivnostima, a trenutno i radimo na ponovnom pokretanju podružnice u Splitu.

U Zagrebu i Osijeku smo na jesen započeli i novi krug edukacije Mladi za dostojanstvo i ljudska prava, a najviše od svega raduje nas velik broj prijavljenih; preko 200 mladih prijavilo se na edukaciju u Zagrebu te gotovo 40 u Osijeku.

Također, u Zagrebu i Osijeku smo i ove godine organizirali našu sedmodnevnu konferenciju „WYA Tjedan“, koju su ove godine podržali Agencija za mobilnost i programe EU, Grad Zagreb, Studentski centar i mnogi drugi i na kojoj su sudjelovala mnoga poznata imena iz svijeta politike, znanosti i civilnog društva. I ove godine nas je obradovao velik odaziv publike, što pokazuje da SSMH postaje sve prepoznatljiviji akter hrvatskog društva.

Osim svega spomenutog, naših 8 aktivnih timova kroz cijelu godinu je radilo i na pripremi mnogih drugih projekata, od kojih izdvajamo HDC (Human Dignity Curriculum) i FEMM (Fertility Education and Medical Management). Kontinuirano smo radili i na formaciji naših aktivnih članova kroz interne edukacije i radionice kako bismo, u skladu s našom Misijom, „omogućili formaciju mladih u intelektualnom, psihološkom, društvenom i duhovnom aspektu te ih osposobili za preuzimanje odgovornosti za dobro zajednice i izgradnju civilizacije u skladu s temeljnim ljudskim vrijednostima“.

U rujnu smo na godišnjoj Skupštini izabrali i novo vodstvo udruge. Predsjednik Marin i potpredsjednik Hrvoje završili su svoje mandate, a zamijenili su ih nova predsjednica Lucija i potpredsjednica Ana, dok su Tamara i Maja izabrane u svoj drugi mandat na mjestu tajnice i rizničarke. Potpredsjednica Ana se upravo vratila sa stažiranja u uredu WYA Europe, a novi Izvršni odbor se već pokazao kao kvalitetna i odgovorna skupina mladih ljudi sposobnih da na visokoj razini nose odgovornost vođenja jedne ovako brzorastuće udruge.

Želite li i vi pomoći da Svjetski savez mladih Hrvatska nastavi rasti te na nov i kvalitetan način promovira i štiti ljudsko dostojanstvo u Hrvatskoj, to možete učiniti svojim prilogom na:

Puni naziv i adresa primatelja: Svjetski savez mladih Hrvatska, Kalabarovo vrelo 2b, 10000 Zagreb 
IBAN primatelja: HR50 2340 0091 1106 1237 2 
Naziv banke primatelja: Privredna banka Zagreb 
Adresa banke primatelja: Radnička cesta 50, 10000 Zagreb 

 

WYA Croatia wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year!

Čestit Božić i sretnu novu 2016. godinu želi vam Svjetski savez mladih Hrvatska!

Written by WYA Croatia.