WYA Advocacy Training in Zagreb

Održan WYA zagovarački trening u Zagrebu

WYA Croatia Advocacy Training Zagreb

Our Advocacy Training began on 18th of August in Zagreb, Croatia. For that occasion we in WYA Croatia had some special guests: Antoine Mellado (WYA Europe Director of Advocacy) and Caroline de Dorlodot (WYA Europe Director of Operations) who arrived to Zagreb to share their experience and knowledge to participants.

Our Advocacy Training began on 18th of August in Zagreb, Croatia. For that occasion we in WYA Croatia had some special guests: Antoine Mellado (WYA Europe Director of Advocacy) and Caroline de Dorlodot (WYA Europe Director of Operations) who arrived to Zagreb to share their experience and knowledge to participants. As an introduction, program began with Antoine’s presentation of WYA Europe, the main values that WYA defends (Human dignity, freedom, solidarity, culture, etc.), and consequences these values have on our lives and our way of working. Training continued with a lecture on the EU and UN where we had an opportunity to learn some basics about structure of UN and EU (Parliament, Commission, Council, etc.). Antoine explained to us WYA’s work in international institutions such as EU and he shared WYA Europe’s invaluable experience of working with EU institutions and organizations that we hope we will successfully apply to our own WYA  activities. After the lunch break, Caroline lead a media training introduction. She taught us about media and communication. We learned about “reframing the message”: what it means, how to do it, and we have seen some good examples on the video. After theoretical part it was our turn to make the statement by reframing the message and we had an opportunity to play our statements on screen so Caroline and Antoine could analyze good and bad elements of our statements so we could improve our skills in next statements. It was an interesting experience to make a statement using the “reframe the message” technique.

On Wednesday, the training began with a combined lecture by Antoine and WYA Croatia Media Team on how to use social media for advocacy campagins. Antoine explained how to use them as a tool for advocating for human dignity, and how to succeed in common campaigns. Lea Jakopović and Luka Poslon explained basic rules for managing Facebook, Twitter and Instagram. After Social Media lecture, Caroline held another media training and an introduction to FEMM (Fertility Education and Medical Management) and Family Planning white papers.  Our task was again to give a statement in front of the camera and this time all members showed progress. After the lunch break we continued with media training. This time we had to use White Papers on sustainable development, maternal health and on sexual education to prepare our statements.

The last day of the training began with Antoine’s presentation on other international institutions like OSCE, OCDE, PACE, UNESCO and WYA Croatia member, Ivan Munjin, had a presentation on Croatian Parliament. Training continued with a lecture on actual threats on human dignity. After that Antoine shared his experience on networking in the European Parliament. And the last lecture was on Legal drafting by Antoine. We had to read an EU document and to write amendments in accordance with WYA values. It taught us how to make a valid suggestion and how to explain it.
In the end Antoine gave participants certificates of attendance at the WYA Advocacy Training. We learned new facts and techniques that we can now apply to our WYA activities and we hope to see a similar event soon.

Luka Jurković

Naš WYA Advocacy trening započeo je 18. kolovoza u Zagrebu, Hrvatska. Za tu priliku smo u WYA Hrvatska imali neke posebne goste: Antoine Mellado (direktor zagovaranja WYA Eruope) i Caroline de Dorlot (direktorica operacija WYAE), koji su stigli u Zagreb da podijele svoje iskustvo i znanje sudionicima .Kao uvod u program Antoine je započeo s  predstavljanjem WYA Europe, glavnih vrijednosti koje WYA brani (ljudskog dostojanstva, slobode, solidarnosti, kulture, itd.) i posljedica koje ove vrijednosti imaju na naše živote i naš način rada. Trening se nastavio s predavanjem o EU i UN-u  gdje smo imali priliku naučiti neke osnove o strukuturi UN-a i EU-a (Parlament, Komisija,  Vijeće EU, itd). Antoine nam je objasnio rad WYA na međunarodnim institucijama kao što su EU te je podijelio neprocjenjivo iskustvo rada WYA Europe s institucijama EU-a i njenim organizacijama koje se nadamo da ćemo uspješno primijeniti na vlastitim WYA aktivnostima. Nakon pauze za ručak, Caroline je održala uvod u medijski trening. Učila nas je o medijima i komunikaciji te smo naučili o „reframing the message“ (preoblikovanju poruke): što to znači, kako to učiniti, a vidjeli smo neke dobre primjere na videu. Nakon teoretskog dijela bio je na nama red da damo izjavu preoblikovanjem okvira poruke, a potom smo imali priliku pogledati svoje izjave na zaslonu kako bi Caroline i Antoine mogli analizirati dobre i loše stvari te nam omogućiti da poboljšamo svoje vještine u idućim izjavama. Davanje izjava pomoću “reframe the message”  tehnike bilo je iznimno zanimljivo iskustvo.

U srijedu je trening započeo kombiniranim predavanjem Antoinea i WYA Hrvatska medijskog tima o korištenju društvenih mreža u zagovaranju. Antoine je objasnio kako ih koristiti kao alat za zagovaranje, kako uspjeti u zajedničkim kampanjama, a  Lea Jakopović i Luka Poslon objasnili su nam osnovna pravila za upravljanje Facebookom, Twitterom i Instagramon u zagovaranju. Nakon predavanja o društvenim mrežama, Caroline je održala drugi medijski trening i uvela nas u rad FEMM-a i znanstvene radove o  planiranju obitelji. Naš zadatak je bio opet dati izjavu ispred kamere, ali ovaj put svi su članovi pokazali napredak. Nakon pauze za ručak smo nastavili s medijskim treningom. Ovaj put smo morali koristiti znanstvene radove o održivom razvoju, majčinskom zdravlju i spolnom odgoju kako bismo pripremili svoje izjave.

Posljednji dan treninga je Antoine započeo izlaganjem o ostalim međunarodnim institucijama kao što su OESS, OCDE, UNESCO, a  član WYA Hrvatska, Ivan Munjin, imao je prezentaciju o Hrvatskom saboru. Trening se nastavio predavanjem o stvarnim prijetnjama ljudskom dostojanstvu. Nakon toga je Antoine podijelio svoje iskustvo o „networkingu“ u Europskom parlamentu. I zadnje predavanje održao je Antoine o stvarannu pravnih dokumenata. Morali smo pročitati dokument EU i pisati amandmane u skladu s WYA vrijednostima. To nas je nauučilo kako napraviti valjani prijedlog i kako ga objasniti. Na kraju, Antoine je uručio sudionicima certifikate o sudjelovanju na WYA Advocacy treningu. Stekli smo nova znanja i tehnike koje sada možemo primijeniti na naše WYA aktivnosti i nadamo se da ćemo uskoro imati priliku prisustvovati sličnom događaju.

 

Luka Jurković