WYA Croatia actively promotes volunteering

Svjetski savez mladih Hrvatska aktivno promiče volontiranje

WYA Croatia is one of the partners on the project VolOn. The aim of the project is to develop and implement a quality and sustainable programme of school volunteering and education for volunteering through establishing volunteer clubs in schools. Students, supported by teachers and school volunteering coordinators, design and implement volunteering activities in cooperation with partner associations and institutions. Volunteer mentors, available to support student volunteers in Zagreb, Dugo Selo, Vukovar and Split, with special attention to involvement of students and unemployed youth from partner organisations, will gain new knowledge and skills, improving their employability. Partner associations and participating organizations from Zagreb, Dugo Selo, Vukovar, and Split will benefit through advancing their volunteer management, thereby strengthening their capacities in implementing volunteering programmes.

During implementation of the project, school volunteer clubs will be established in every partner school and boarding school. After an announced call for participants, the most motivated ones will be selected to take part in volunteer club activities and attend a series of thematic workshops on volunteering. With the support of mentors and teacher coordinators, they will design volunteering actions to be implemented with partner organisations from local communities.

Project is developed by association SKAC Palma from Zagreb in partnership with World Youth Alliance Croatia and educational institutions: Dugo Selo High School, Science and Technical School, School for Design, Graphics and Sustainable Building, and Engineering-Geodetic School from Split, Vukovar gymnasium and Maksimir Boarding School in duration of two school years.

Project is financed from the European Social Fund and lasts from 1st of September 2017 to 31st of May 2019.

Cilj projekta je razviti i provesti kvalitetan i održiv program školskog volontiranja i odgoja za volontiranje kroz osnivanje školskih volonterskih klubova u partnerskim odgojno-obrazovnim institucijama. Učenici volonteri će uz podršku projekta i profesora, školskih koordinatora volontera, osmisliti i provesti volonterske aktivnosti u suradnji sa suradničkim udrugama i institucijama, organizatorima volontiranja. Volonteri mentori angažirani za potporu učenicima volonterima u Zagrebu, Dugom Selu, Vukovaru i Splitu, s posebnom pozornošću na angažman studenata i mladih nezaposlenih iz “pomagačkih struka”, steći će nova znanja i vještine, što je ujedno doprinos njihovoj većoj zapošljivosti. Partnerske udruge i suradničke organizacije u Zagrebu, Dugom Selu, Splitu i Vukovaru bit će osnažene za učinkovit menadžment volontera u svrhu poboljšanja kvalitete i osnaživanja svojih kapaciteta u provođenju volonterskih programa.

Tijekom provedbe projekta u svakoj od partnerskih škola i učeničkom domu bit će osnovani školski volonterski klubovi. Nakon objavljenog poziva učenicima oni najmotiviraniji bit će odabrani za sudjelovanje u aktivnostima kluba te proći ciklus tematskih radionica u kojima će naučiti više o volontiranju. Ujedno će uz podršku volontera mentora i profesora koordinatora volontera pripremiti svoje volonterske akcije koje će provesti u suradnji sa suradničkim organizacijama iz lokalnih zajednica.

Projekt provodi udruga SKAC Palma iz Zagreba u partnerstvu s udrugama SKAC Split i Svjetskim savezom mladih Hrvatska te odgojno – obrazovnim institucijama: Srednjom školom Dugo Selo, Prirodoslovno-tehničkom školom, Školom za dizajn, grafiku i održivu gradnju i Graditeljsko-geodetskom tehničkom školom iz Splita, Gimnazijom Vukovar i Učeničkim domom Maksimir u trajanju od dvije školske godine.

Projekt je financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda i trajat će od 1. rujna 2017. godine do 31. svibnja 2019. godine.