WYA Croatia Launches a Web Portal

Svjetski savez mladih Hrvatska pokrenuo portal mimladi.hr

 

 

In early November 2017, the World Youth Alliance Croatia Chapter launched a web portal called mimladi.hr (meaning “we the youth”). The guiding principle in creating the portal was to provide the youth with an opportunity to make their voice heard in a setting they can define by themselves, thereby building a culture that they can to transfer to the whole of society. To foster critical thinking, creativity, and active participation in social life, portal’s editorial describes the underlying philosophy with the motto: “Think, write, change”.

It is a space where the youth can write about current events, opportunities they have or want to have access to, and projects they started or recognized as excellent. Also, they can write about neglected artists, returning culture to the youth, and the return of youth to cultural events. Special attention is given to reviews and comments on events from a philosophical perspective, as a basis for reflecting on society and active participation in decision making in issues of common interest. Furthermore, entrepreneurial spirit is fostered in youth as well as striving towards excellence. Particularly, youth can also comment on European events and opportunities in the common market.

The portal grows out of authentic expression and contribution of our WYA Croatia members, among whom are many young artists, scientists, future entrepreneurs, and public officials. Besides having great importance for the development of WYA Croatia, launching the mimladi.hr portal will enrich the whole of Croatian media space thanks to its grounding with the WYA values.

If you wish to make a creative contribution to the portal, send your articles and suggestions to urednistvo.mimladi@gmail.com. Also, you can make a contribution by donating. Finally, you can support us by following our Facebook page.

Written by Karlo Brunović, WYA Croatia member and Editor of mimladi.hr

Početkom studenoga 2017. g. Svjetski savez mladih Hrvatska (SSMH) pokrenuo je internetski portal mimladi.hr. Ideja vodilja pri kreiranju portala bila je pružiti mladima mogućnost da se njihov glas čuje u okviru koji sami definiraju, izgrađujući tako kulturu koju žele prenijeti na cijelo društvo. Želeći potaknuti kritičko mišljenje, kreativnost i aktivno sudjelovanje u društvenoj zbilji, uredništvo filozofiju portala opisuje motom: “Razmisli, napiši, promijeni”.

Riječ je o prostoru gdje mladi pišu o aktualnim zbivanjima, o mogućnostima koje su uočili ili koje smatraju da im nisu dostupne, o projektima koje su pokrenuli ili koje su prepoznali kao izvrsne. Također, pišu o zanemarenim umjetnicima i povratku kulture mladima i mladih u kulturna događanja. Posebna se pažnja posvećuje i osvrtima te komentarima na zbivanja iz filozofske perspektive, kao osnove za promišljanje društva i aktivno sudjelovanje u odlučivanju o pitanjima od zajedničkog interesa. K tome, promiče se poduzetnički duh među mladima i usmjerenost prema izvrsnosti. Zasebno, mladi također komentiraju uvjete u Europi i prilike na zajedničkom tržištu.

Portal proizlazi iz autentičnog izričaja i doprinosa članova SSMH, među kojima su i mnogi mladi umjetnici, znanstvenici, budući poduzetnici i javni djelatnici. Osim velike važnosti za razvoj SSMH, pokretanje portala mimladi.hr  obogatit će cjelokupni hrvatski medijski prostor zahvaljujući svojem utemeljenju u vrijednostima Svjetskog saveza mladih

Ako želite kreativno doprinijeti radu portala, svoje članke i prijedloge šaljite na e-mail adresu urednistvo.mimladi@gmail.com. Također, portal možete podržati i donacijom te praćenjem naših objava na Facebooku.

Napisao Karlo Brunović, urednik mimladi.hr