WYA Croatia opens applications for June 24 conference in Rijeka

SSM Hrvatska otvorio prijave za konferenciju “Suradnjom protiv apatije” u Rijeci 24.6.

The World Youth Alliance Croatia Chapter in September 2016, just before the Parliamentary elections, organized the first debate of political parties on Family Policy and Youth. The organization of such an event was inspired by the fact that there was a large number of people who were moving out of Croatia. There was also a general demographic decline that could in the future lead to serious consequences for the country. What motivated the members more actively to deal with this topic is the fact that most of the Croatian people who were emigrating were the youth, who started establishing their families abroad, which means that they will not return to Croatia.

Encouraged by the frequent and continuous emigration of young people we wondered how we can act as young people to stop this trend.

Based on this reflection, WYA Croatia members have designed the project “In Collaboration Against Apathy”.

The project is the answer of young people to the problems they face. Responding to the problems, youth can reach the solutions only through networking, co-operation and actively committing to building a better tomorrow. At the same time, youth should also be taking responsibility for creating conditions that promote a better quality of life in Croatia.

As the research in Needs, Problems and Potentials of Youth in Croatia showed young people in Croatia do not participate significantly in social and political processes. The research was conducted by the then Ministry of Social Policy and Youth in 2013, and served as the basis for the adoption of the National Youth Program for the period of 2014-2017. Reading the results of the research, it can be concluded that young people are dissatisfied with the political situation, and they consider that social engagement is necessarily corrupt and they perceive it negatively.

In order to enable young people to actively engage in social and political processes, WYA Croatia members have decided to implement the “In Collaboration Against Apathy” project, which has several goals:

  • to introduce young people to relevant documents, bodies responsible for implementing policies directly and indirectly related to young people, and ways of youth participation in social and political processes at the local and national level
  • to enable young people to jointly discuss the problems and obstacles they encounter at their local level and to provide quality solutions for identified problems through collaboration and dialogue
  • to enable young people to meet with local representatives of the ruling and opposition parties and representatives of the Youth Council so that they can directly explain their needs and, in the dialogue with decision-makers, find a way towards a better position for young people
  • to conduct research on the needs of young people in order to create the basis for further advocacy of youth needs both locally and nationally

The project is being conducted in Rijeka, Split, Osijek and Zagreb in the form of one-day conferences to reach as many young people as possible. Young people from four Croatian regions from 18 to 30 years of age will participate in the conferences.

The project is carried out in cooperation with the partner associations of the Youth Club Rijeka, Split Misli, Association Prizma, OU Podum, WYA Osijek and Daruvar Impress.

The first one-day conference will be held in Rijeka on June 24, 2017. All young people living in the Primorsko – Goranska County are invited to the conference.

The application form for conference attendance can be found at the following link.

After Rijeka, the conference will take place in August in Split, in September in Osijek and in November in Zagreb.

WYA Croatia is looking forward to working together with the partners as well as with young people from all over Croatia.

Hopefully many young people will be participating, so that with joint efforts and cooperation they will come up with quality solutions for the problems of young people in Croatia.

The project is funded by the European Commission under the Erasmus + program.

Svjetski savez mladih Hrvatska je u rujnu 2016. godine uoči parlamentarnih izbora organizirao prvo sučeljavanje političkih stranaka na temu obiteljske politike i mladih. Na organizaciju takvog događaja potaknula nas je činjenica da je u Hrvatskoj došlo do velikog iseljavanja stanovništva i općenito demografskog pada koji u budućnosti može dovesti do teških posljedica za našu zemlju. Ono što nas je osobito potaknulo na aktivnije bavljenje ovom temom je činjenica da iz Hrvatske većinom iseljevaju mladi ljudi koji zatim u inozemstvu osnivaju svoje obitelji što za posljedicu ima to da se u Hrvatsku ne vraćaju.

Potaknuti učestalim i neprekidnim iseljavanjem mladih pitali smo se na koji način možemo mi kao mladi djelovati kako bi se taj trend zaustavio.

Na temelju tog promišljanja osmislili smo projekt „Suradnjom protiv apatije – Suprotiva“.

Suprotiva je odgovor mladih na probleme s kojima se susreću. Do odgovora na probleme s kojima se susreći mladi mogu doći jedino umrežavanjem, suradnjom i aktivnim zalaganjem za svoje bolje sutra i istovremeno preuzimanjem svojeg dijela odgovornosti za sudjelovanje u kreiranju uvjeta za ostanak i bolju kvalitetu života u Hrvatskoj.

Kao što je pokazalo istraživanje Potrebe, problemi i potencijali mladih u Hrvatskoj koje je tadašnje Ministarstvo socijalne politike i mladih provelo 2013. godine i koje je poslužilo kao temelj za donošenje Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine, mladi u Hrvatskoj ne sudjeluju u značajnoj mjeri u društvenim i političkim procesima. Čitajući rezultate istraživanja može se zaključiti da su mladi nezadovoljni političkom situacijom, da smatraju da je društveni angažman nužno koruptivan i negativno ga percipiraju.

Kako bismo mladima omogućili da se i sami aktivno uključe u društvene i političke procese odlučili smo se na provođenje projekta “Suprotiva” koji ima nekoliko ciljeva:

  • upoznati mlade s relevantnim dokumentima, tijelima odgovornima za provođenje politika koje se izravno i neizravno odnose na mlade te načinima sudjelovanja mladih u društvenim i političkim procesima na lokalnoj i nacionalnoj razini
  • omogućiti mladima da zajednički rasprave probleme i prepreke s kojima se susreću na svojoj lokalnoj razini te da zajedničkom suradnjom i dijalogom ishode kvalitetna rješenja za uočene probleme
  • omogućiti mladima susret s lokalnim predstavnicima vladajuće i oporbene stranke te predstavnicima Savjeta mladih kako bi imali priliku izravno obrazložiti svoje potrebe te u dijalogu s donositeljima odluka pronaći put prema boljem položaju mladih
  • provesti istraživanje o potrebama mladih kako bismo stvorili temelje za daljnje zagovaranje potreba mladih kako na lokalnoj tako i na nacionalnoj razini

Suprotiva se provodi u Rijeci, Splitu, Osijeku i Zagrebu u obliku jednodnevnih konferencija kako bi se došlo do što većeg broja mladih ljudi. Na konferencijama sudjeluju mladi iz četiri hrvatske regije u dobi od 18 do 30 godina.

Projekt provodimo u suradnji s partnerskim udrugama Klub mladih Rijeka, Split Misli, Udruga Prizma, OU Podum, WYA Osijek i Daruvar Impress.*

Prva jednodnevna konferencija održati će se u Rijeci, 24.6.2017. Na konferenciju su pozvani svi mladi koji žive na području Primorsko – goranske županije.

Prijavni obrazac za sudjelovanje na konferenciji možete pronaći na sljedećem linku.

Nakon Rijeke, konferencije će se održati u kolovozu u Splitu, u rujnu u Osijeku i u studenom u Zagrebu.

Veselimo se zajedničkoj suradnji kako s partnerima tako i s mladima iz cijele Hrvatske.

Nadamo se što većem odazivu mladih kako bi smo zajedničkim zalaganjem i suradnjom došli do kvalitetnih rješenja za probleme koji muče mlade u Hrvatskoj.

 

Projekt je financiran sredstvima Europske komisije u sklopu programa Erasmus +.