WYA Europe launches WYA Chapter in Poland

WYA Europe ogłasza uruchomienie nowego oddziału w Polsce!

One of the most important goals for WYA Europe is building and developing Chapters across Europe. For this reason, one of the previous WYA Europe interns – Beata Wylaź, was selected as a new leader of WYA Poland.

Beata learned about WYA in 2016 after attending the Emerging Leaders Conference in Brussels where she met the WYA Europe`s staff members. Inspired by WYA’s mission and work, she became WYA member and applied for the Internship Program. After 6 months of internship in WYA office in Brussels, she decided to continue her story with WYA and accepted the proposition of being the leader of WYA Poland.

“Launching WYA Poland will be for me an enormous challenge and huge responsibility. This opportunity does not come along very often, so I thought that it is the best time to spread WYA values in my country among like-minded people for whom human dignity grants human rights, but also for others who are looking for their path” – Beata said.

At the beginning, WYA Poland will be inviting young people to start WYA`s Certified Training Program. CTP consist of philosophical, historical and modern texts that are a theoretical foundation of WYA`s mission. After completing this program every certified member will be able to speak on behalf of WYA and defend the dignity of the each and every human person. Moreover, this will allow youth to participate in WYA`s activities and different projects in Poland. This way they will have the opportunity to promote human dignity through education, culture, and advocacy.

World Youth Alliance Europe is excited of launching a new Chapter in Poland and is looking forward to meeting future CTP participants. WYA is also full of optimism and confident that in Poland there are a lot of young people who will join WYA’s work and become defenders of human dignity.

The first session of CTP is planned for September in Krakow. If you want to know when CTP applications will be opened, please follow WYA Poland Facebook page to keep up to date with any additional information.

Jednym z najważniejszych celów WYA Europe jest tworzenie i rozwijanie nowych oddziałów w całej Europie. Z tego powodu Beata Wylaź – ówczesna stażystka WYA Europe została wybrana na nowego lidera WYA Poland.

Beata dowiedziała się o WYA podczas Emerging Leaders Conference w 2016 roku w Brukseli, gdzie miała możliwość spotkać stałych pracowników WYA Europe. Zainspirowana misją i pracą WYA stała się jej członkiem, a następnie ubiegała się o staż. Po sześciu miesiącach stażu w biurze WYA w Brukseli postanowiła kontynuować swoją drogę z WYA i zaakceptowała propozycję zostania liderem WYA Poland.

“Uruchomienie WYA Poland będzie dla mnie ogromnym wyzwaniem i wielką odpowiedzialnością. Taka okazja nie pojawia się często, dlatego uznałam, że jest to najlepszy moment na rozpowszechnianie wartości WYA w moim kraju wśród ludzi o podobnych poglądach, dla których prawa człowieka opierają się na godności człowieka, ale także wśród tych, którzy poszukują swojej życiowej drogi “- powiedziała Beata.

Na początku WYA Poland zaprosi młodych ludzi do rozpoczęcia Certified Training Program. CTP składa się z filozoficznych, historycznych i współczesnych tekstów, które są teoretyczną podstawą misji WYA. Po ukończeniu tego programu każdy certyfikowany członek będzie mógł wypowiadać się w imieniu WYA i bronić godności każdej osoby ludzkiej. Ponadto pozwoli im to na aktywne uczestnictwo w różnych projektach i działaniach WYA, które będę miały miejsce w Polsce. W ten właśnie sposób będą mogli wspierać i promować godność człowieka poprzez edukację, kulturę i orzecznictwo.

WYA Europe z entuzjazmem otwiera nowy oddział w Polsce i z wielką przyjemnością oczekuje na spotkanie z przyszłymi uczestnikami programu CTP. World Youth Alliance jest pełna optymizmu i jednocześnie przekonana, iż w Polsce jest wielu młodych ludzi, którzy zechcą dołączyć do WYA i zostaną obrońcami godności człowieka.

Pierwsza sesja CTP planowana jest na początek września 2017 roku w Krakowie. Jeśli chcesz wiedzieć, kiedy będzie otwarta aplikacja CTP, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia profilu WYA Poland na Facebooku, aby być na bieżąco z dodatkowymi informacjami.