WYA Poland as a special guest at the Pontifical University of John Paul II in Krakow

Beata Wylaz presenting WYA at the Pontifical University of John Paul II in Krakow.

On the 10th of January 2018, World Youth Alliance Poland was a special guest during the information meeting held in the Pontifical University of John Paul II in Krakow. At the meeting, the WYA Poland Chapter Leader encouraged students, PhD’s students, and future graduate students to participate in the internship and become active WYA members.

Thanks to the invitation, participants of the meeting could get to know more about the World Youth Alliance and its mission. It was also the moment when most of the participants actually began their story with WYA by signing the WYA Charter and becoming members. Furthermore, through a collaboration with the Centre for Scientific Research and International Cooperation, students from the Pontifical University of John Paul II in KraKow will be able to participate in the CTP training that will be organized in Poland.

Through participation in the CTP training, all participants will have plenty of ways to work with WYA. It depends on their interest and capacity, but they will have a chance to apply for the internship, participate in WYA events, and become active members.

We would like to invite all enthusiastic and motivated people to promote human dignity through culture, education and advocacy. It is not only a way for young people to support human dignity because by joining us, they can also develop their skills in an international environment.

We will let you know about dates and details of the CTP training in Poland as soon as possible! Follow us on Facebook!

10 stycznia 2018 roku, World Youth Alliance Poland była gościem specjalnym spotkania informacyjnego zorganizowanego na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Podczas spotkania, Lider zespołu WYA Poland zachęcał studentów, doktorantów i przyszłych absolwentów do aplikowania na staż i pozostania aktywnym członkiem organizacji.

Dzięki obecności WYA Poland na UPJPII, uczestnicy spotkania zapoznali się z działalnością World Youth Alliance, jak również z jej misją. Był to także moment, w którym większość uczestników rozpoczęła swoją przygodę z WYA, podpisując kartę członkowską i dołączając do niej już jako członek. Ponadto, dzięki współpracy z Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej działającego przy Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, studenci tej uczelni będą mogli wziąć udział w darmowym szkoleniu CTP, które będzie organizowane w Polsce.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu CTP wszyscy kursanci będą mieli wiele możliwości dalszej współpracy z WYA. To jaką formę współpracy wybiorą będzie zależało od ich zainteresowań i możliwości, ale z pewnością będą mieli szansę ubiegać się o staż, uczestniczyć w wydarzeniach WYA i stać się jej aktywnymi członkami.

Chcielibyśmy zaprosić wszystkie entuzjastyczne i zmotywowane osoby do promowania ludzkiej godności poprzez kulturę, edukację i orzecznictwo. To nie tylko sposób, w jaki młodzi ludzie mogą wspierać ludzką godność, ale dołączając do nas, mogą rozwijać swoje umiejętności w międzynarodowym środowisku.

Tak szybko jak tylko to będzie możliwe poinformujemy Cię o dokładnym terminie i szczegółach szkolenia CTP w Polsce! Śledź nas na Facebooku i bądź na bieżąco!